“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”

Diğer

 

 

Türkiye toprakları’nın büyük bölümünün işgal altında olduğu yıllarda askerlerin şevkini, mücadele ruhunu ve geride kalan halkın moralini arttırmak için marş yarışması düzenlemesine karar verildi.
Istanbul Hükümeti Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri yüzünden orduyu terhis etmişti. Ankara, düzenli ordu kurma çabasındaydı ve zorlu süreçlerden geçiyordu. Orduya moral gerekiyordu. İstiklal Marşı yarışması gazetelerde şöyle duyuruldu:

“Şairlerimizin dikkatine:
Milletimizin dahili ve harici İstiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı yarışması yapılacaktır. Umur-u Maarif Vekili Celilesi’ nce müsabakaya vazedilmiştir. İşbu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından,gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükafat verilecektir.
Ve yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’ da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine yapılacaktır.”
MEB’den Hamdullah Suphi, Mehmet Akif Ersoy’a yarışmaya katılmasını teklif edip şu mektubu yollamıştır:

“Pek aziz ve muhterem efendim;
İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya, iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç [heyecanlanma] vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim.”
5 Şubat 1337 [1921],

”Ömrünü Vatan ve Millet’e ayırmış bir şair, Mehmet Akif ERSOY”

Mehmet Akif Ersoy ise ödül almama şartıyla yarışmaya katılmayı kabul etti ve”Milli mutabakat metni”ni yazmaya koyuldu. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağı, bağımsız ülke, vatan sevgisi, hak, iman konularını özenle işleyerek korkmamayı ve cesareti telkin eden şiiri yazdı. Şiir 12 Mart 1921’de yapılan oylama sonucunda orduya ithaf edilerek yazılan bu eser, Türk milletinin resmi marşı oldu.

Mehmet Akif, şiiri paltosu olmadan yazmış ve şiirini Safahat’a da koymamıştır. Mehmet Akif, almak istemediği ancak kanunen kendisine yarışma ödülü olarak verilen 500 lirayı “Dar’ül Mesai” isimli, yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan şehit eşlerinin oluşturduğu bir derneğe bağışladı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etmiş bütün şehitlerimizi ve Türkiye’nin gururu ve onuru Milli şair’imiz Mehmet Akif Ersoy’u sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Papatya MECİT

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir